I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK


1.1.1. Elérhetőségek

 • 1027 Budapest, Horvát u. 2-12.
  Telefon/Fax: +36/1-225-7956, +36/70-332-7824
  E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • 1027 Budapest, Erőd u. 11.
  Telefon/Fax: +36/1-355-0660, +36/70-312-3133
  E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • 1028 Budapest, Rezeda u. 10. 

ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal

 

1.1.2. Szervezeti struktúra

https://csgyk02.hu/images/documents/letoltheto_dokumentumok/SzMSz-2020.pdf

ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal

1.1.3. Szervezet vezetői

Papp Krisztina
intézményvezető
1027 Budapest, Horvát u. 2-12.
Tel: +36/1-225-7956
email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal


1.2. FELETTES-, FELÜGYELETI-, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

Fenntartó: Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
Képviseli: Őrsi Gergely polgármester
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Tel: +36/1-346-5600
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal


II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi CXXVII. törvény
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) kormányrendelet
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei:

 • A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról 3/2015. (II.27)

2.1.1. Szakmai Program

https://csgyk02.hu/images/documents/letoltheto_dokumentumok/Szakmai-program-2020.pdf

 

2.1.2. Szervezeti és Működési Szabályzat

https://csgyk02.hu/images/documents/letoltheto_dokumentumok/SzMSz-2020.pdf

 

2.1.2. Szolgáltatások térítési díjai

https://csgyk02.hu/images/Teritesi_dij_2022_11.pdf