Általános közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv

éves költségvetése, számviteli

törvény szerint beszámolója

vagy éves költségvetés beszámolója

www.masodikkerulet.hu

2. A közfeladatot ellátó szervnél

foglalkoztatottak létszámára

és személyi juttatásaira vonatkozó

összesített adatok, illetve összesítve

a vezetők és vezető tisztségviselők

illetménye, munkabére, és rendszeres

juttatásai, valamint költségtérítése,

az egyéb alkalmazottaknak nyújtott

juttatások fajtája és mértéke összesítve

www.masodikkerulet.hu

3. A közfeladatot ellátó szerv

által nyújtott, az államháztartásról

szóló törvény szerinti költségvetési

támogatások kedvezményezettjeinek

nevére, a támogatás céljára, összegére,

továbbá a támogatási program megvalósítási

helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a

közzététel előtt a költségvetési támogatást

visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

4. Az államháztartás pénzeszközei

felhasználásával, az államháztartáshoz

tartozó vagyonnal történő gazdálkodással

összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy

azt meghaladó értékű árubeszerzésre,

építési beruházásra, szolgáltatás

megrendelésre, vagyonértékesítésre,

vagyonhasznosításra, vagyon vagy

vagyoni értékű jog átadására, valamint

koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést

kötő felek neve, a szerződés értéke,

határozott időre kötött szerződés esetében

annak időtartama, valamint az említett

adatok változásai, a védelmi és biztonsági

célú beszerzések adatai és a minősített adatok,

továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi

CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja

szerinti beszerzések és az azok eredményeként

kötött szerződések adatai kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért

kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított –

ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet

esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti

értéke közül a magasabb összeget kell

figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő

– egy évnél hosszabb időtartamra kötött –

szerződéseknél az érték kiszámításakor

az ellenszolgáltatás egy évre számított

összegét kell alapul venni. Az egy

költségvetési évben ugyanazon szerződő

féllel kötött azonos tárgyú szerződések

értékét egybe kell számítani

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

5. A koncesszióról szóló törvényben

meghatározott nyilvános adatok

(pályázati kiírások, pályázók adatai,

az elbírálásról készített emlékeztetők,

pályázat eredménye)

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

6. A közfeladatot ellátó szerv

által nem alapfeladatai ellátására

(így különösen egyesület támogatására,

foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói

érdek-képviseleti szervei számára,

foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási,

kulturális, szociális és sporttevékenységet

segítő szervezet támogatására, alapítványok

által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre)

fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

7. Az Európai Unió támogatásával

megvalósuló fejlesztések leírása,

az azokra vonatkozó szerződések

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

8. Közbeszerzési információk

(éves terv, összegzés az ajánlatok

elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre